Wat zegt de dokter?

Twijfel je of al die chemische stofjes nou echt wel zo slecht zijn? Je hoeft de Tegengiffers niet op hun blauwe ogen te geloven. Vraag het artsen en wetenschappers: een groeiend aantal internationale deskundigen is ervan overtuigd dat onze gezondheid gebaat is bij minder schadelijke chemische stoffen in ons leven. Én ze ondernemen actie.

Gynaecologen

Van over de hele wereld kwamen in 2015 gynaecologen (pdf) bijeen omdat zij wilden dat zwangere vrouwen beter beschermd worden tegen blootstelling aan schadelijke stoffen, zoals pesticiden, weekmakers en kwik. Kinderen in de baarmoeder zijn kwetsbaar omdat hun organen nog in ontwikkeling zijn. De toxische stoffen kunnen leiden tot een verstoorde hersenontwikkeling, kanker en onvruchtbaarheid in het latere leven.

Nederlandse artsen houden grote schoonmaak

Weekmakers zorgen ervoor dat plastic soepel wordt. Deze stoffen kunnen uit medische hulpmiddelen, zoals infuusslangen, lekken. Vooral voor pasgeborenen en zieke kinderen vormt dit een groot gezondheidsrisico. Gavin ten Tusscher, kinderarts in het Westfriesgasthuis in Hoorn, vond dit onacceptabel.  Hij zorgde ervoor dat de meest schadelijke stoffen van de kinderafdeling werden verwijderd. Inmiddels hebben meer ziekenhuizen in Nederland dit voorbeeld gevolgd.

Uroloog wil beter sperma

De spermakwaliteit van de westerse man is de afgelopen veertig jaar meer dan gehalveerd. Doordat wij blootstaan aan schadelijke stoffen waaronder pesticiden, wordt het steeds moeilijker om op natuurlijke wijze kinderen te krijgen. Dat concludeerde de Rotterdamse uroloog, Gert Dohle, samen met een groep artsen en wetenschappers. Door de giftige stoffen verslechtert de kwaliteit van het zaad van de westerse man alarmerend snel. 

Wetenschappers willen af van hormoonverstorende stoffen

In 2013 kwamen 89 internationale wetenschappers tot de conclusie dat er nog nooit zo veel hormoongerelateerde ziekten zijn geweest als nu. Én dat die ziekten, als borst- en zaadbalkanker, in Europa alleen maar toenemen. In de zogenoemde Berlaymont Verklaring (pdf) vragen ze om beschermende maatregelen tegen hormoonverstorende stoffen.

© 2024 Tegengif