Brief aan staatssecretaris Heijnen


Onderwerp: Herziening REACH
Amsterdam 17.10.2022

Geachte mevrouw Heijnen,

De ondertekenaars van deze brief maken zich grote zorgen over de effecten van schadelijke chemicaliën op de leefomgeving en de volksgezondheid. De Europese Green Deal beoogt om de vervuiling tot nul terug te brengen en voor een gifvrij milieu te zorgen. Middels deze brief willen we de Nederlandse regering vragen om de Europese Commissie te steunen bij de uitvoering van de ambities van de Green Deal.

Vervuiling door chemische stoffen

Door de vervuiling van chemische stoffen heeft de mensheid een planetaire grens overschreden. De stabiliteit van ecosystemen waarvan de mens afhankelijk is voor haar voortbestaan wordt bedreigd. In Nederland zijn rivieren, bodem en drinkwater vervuild met persistente chemicaliën. Zeehonden , vogels en insecten staan bloot aan chemische stoffen die hun immuunsysteem en voortplanting bedreigen. Kinderen worden voor hun geboorte al blootgesteld aan chemische stoffen. In vruchtwater zijn onder meer chemicaliën aangetroffen die het hormonale systeem verstoren.

Lees de brief hier (pdf)


noten
  1. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158
  2. https://www.rivm.nl/pfas/te-veel-blootstelling-aan-pfas-in-nederland
  3. https://www.abertay.ac.uk/news/2019/toxic-chemical-study-shows-seal-pups-at-risk-despite-ban/
  4. https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/25/how-birds-of-prey-are-exposing-a-toxic-time-bomb
  5. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636
  6. https://www.uu.nl/achtergrond/baby-staat-in-baarmoeder-al-bloot-aan-hormoonverstorende-stoffen
  7. https://eeb.org/library/the-need-for-speed-why-it-takes-the-eu-a-decade-to-control-harmful-chemicals-and-how-to-secure-more-rapid-protections/

Meest recente berichten

Instagram Facebook
© 2024 Tegengif