Resultaten Tegengif onderzoek: schadelijke chemische stoffen in iedereen


Op 9 november presenteerde Stichting Tegengif de resultaten van onderzoek naar 24 schadelijke chemische stoffen die in alledaagse producten voorkomen. Aan dit onderzoek deden 14 duurzame influencers mee. Zij droegen hiervoor een week een polsbandje en leverden eenmalig hun urine in. Ruim 90% van de geteste weekmakers, hardmakers en vlamvertragers werden bij alle deelnemers aangetroffen.

Schokkende resultaten

De resultaten zijn schokkend aangezien een aantal van de stoffen die bij alle deelnemers werd gevonden, zoals Bisfenol A (BPA, een plastic hardmaker) en DEHP (een plastic weekmaker), op de Zeer Zorgwekkende stoffen lijst van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) staan omdat ze schadelijk zijn voor de fertiliteit en het ongeboren kind. De uitkomsten komen overeen met internationaal onderzoek, waaronder dat van het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC).

Nieuwe chemische stoffen vaak net zo ongezond

Ook vond Tegengif in de urine van proefpersonen de nieuwe varianten van BPA namelijk BPS en BPF. Volgens ECHA hebben deze stoffen dezelfde gezondheidsrisico’s. Voorzitter van Tegengif Annelies den Boer: “We zien dat “oude” schadelijke stoffen worden vervangen door varianten die vaak net zo schadelijk zijn. Er is geen incentive voor fabrikanten om stoffen te produceren die goed zijn voor mens en milieu. Dit is een belangrijke tekortkoming in ons systeem die aangepakt moet worden.”

Onvoldoende toezicht

Fabrikanten die in Europa chemische stoffen willen maken of verkopen, leveren vaak niet de wettelijk verplichte informatie aan bij de overheid over de schadelijkheid van hun product voor mens en milieu. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Duitse overheid. Het Nederlandse RIVM noemt de hoeveelheid stoffen waarover informatie ontbreekt erg verontrustend.

Meer bewustwording

Annelies den Boer van Tegengif: ” Het is onacceptabel dat we zonder dat we het weten dagelijks aan zoveel schadelijke chemische stoffen blootstaan. Het is de hoogste tijd dat hier verandering in komt. De eerste stap is dat we weten wat er in ons lichaam zit. Daarom heeft Tegengif dit onderzoek gedaan en zullen er meer onderzoeken volgen.”

En nu verder

De 14 duurzame proefpersonen kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat we er met zijn allen de schouders onder moeten zetten. Kamerlid van Partij voor de Dieren,Frank Wassenberg kondigde aan dat hij zich hiervoor hard gaat maken in de Tweede Kamer.

eest recente berichten

Instagram Facebook
© 2024 Tegengif