Tegengif wil meer aandacht voor effecten van chemicaliën op gezondheid van vrouwen


Endometriose, PCOS, vruchtbaarheidsproblemen en borstkanker: Veel vrouwen krijgen met deze aandoeningen te maken. Hormoonverstorende stoffen die wij binnenkrijgen via artikelen die we elke dag gebruiken, zoals voedselverpakkingen en cosmetica, spelen een rol bij het ontstaan hiervan.

Gezondheidskosten

Wetenschappers en medische koepelorganisaties waarschuwen al jaren voor deze stoffen en geven aan dat vrouwen gedurende de zwangerschap het meest kwetsbaar zijn voor deze stoffen. Ze hebben zelfs de gezondheidskosten van blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën in kaart gebracht. Voor endometriose schatten zij in dat de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen 1,25 miljard kost in de EU. De bijdrage van EDCs aan de kosten van kunstmatige voortplantings- technieken wordt geschat op 4,7 miljard euro. Dat zijn schokkende bedragen.

Het is dan ook ongehoord dat deze stoffen nog voor mogen komen in consumentenartikelen. En dat wij aan deze stoffen worden blootgesteld. Gelukkig wordt er nu in de EU gesproken over wetgeving om deze stoffen uit te bannen.

Bewustwording

Tot die tijd vinden wij het heel belangrijk dat vrouwen weten dat zij aan deze stoffen blootstaan aan wat zij kunnen doen om blootstelling te verminderen. De overheid zou wat ons betreft zwangere vrouwen proactief moeten voorlichten naar Deens model.

Tips

Met onze tips ben je al heel goed bezig om blootstelling te verminderen. Die tips vind je hier:

Instagram Facebook
© 2024 Tegengif