Meer aandacht voor gezondheid in Green Deal


Tegengif wil meer aandacht voor gezondheid in de European Green Deal.
Daarom deed Tegengif samen met Europese leden van de Health and Environment Aliance (HEAL) een oproep aan de Europese Commissie om in de European Green Deal meer aandacht te hebben voor de effecten van milieuvervuiling op onze gezondheid.

In het nieuwe plan van de Europese Commissie worden verschillende milieudoelen gesteld. Zo moet Europa het eerste klimaatneutrale continent worden. Tegengif juicht deze plannen toe omdat klimaatverandering een grote bedreiging vormt voor de volksgezondheid.  De Green Deal biedt echter ook een uitgelezen kans om maatregelen te nemen tegen blootstelling aan schadelijke chemische stoffen waaronder hormoonverstorende stoffen.

In de oproep met andere Europese organisaties doen we concrete aanbevelingen om de effecten van milieuvervuiling op gezondheid tegen te gaan.

Lees hier de brief: https://www.env-health.org/a-european-green-deal-that-strives-for-a-healthy-planet-for-healthy-people-is-putting-zero-pollution-and-health-protection-at-its-core/

Instagram Facebook
© 2024 Tegengif