Tegengif en Europese partners roepen EU op hormoonverstorende stoffen in cosmetica te verbieden.


Tegengif deed in 2020 onderzoek naar hormoonverstorende stoffen in populaire verzorgingsproducten. Hieruit bleek dat 60% van de 111 geteste producten één of meer hormoonverstorende stoffen bevatte.

Onze partners in Denemarken, Duitsland en Frankrijk deden vergelijkbaar onderzoek. Uit biomonitoringsstudies blijkt dat chemische stoffen die worden toegepast in cosmetica, worden teruggevonden in de placenta, vruchtwater en borstvoeding. Dat is zorgwekkend omdat juist voor het ongeboren kind blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot onomkeerbare gezondheidsschade.  

Onder leiding van EDC-free Europe schreven we daarom een brief aan de Europese Commissie waarin de partners hun onderzoeksresultaten deelden en we de Commissie opriepen om hormoonverstorende stoffen beter te reguleren.  


Onze belangrijkste aanbevelingen:

  • Reguleer hormoonverstorende stoffen op dezelfde manier als andere zorgwekkende chemicaliën zoals kankerverwekkende stoffen.
  • Hanteer het voorzorgsbeginsel
  • Leg het gebruik van 28 bekende en potentiële EDCs zo snel mogelijk aan banden.

De volledige brief is hier te lezen:

https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-16-EDC-Free-Europe-letter-cosmetics-personal-care-products.pdf
Instagram Facebook
© 2024 Tegengif