Reactie van minister op petitie


Vorig jaar overhandigde Tegengif samen met Wemos, Plastic Soup Foundation en WECF een petitie aan de Tweede Kamer. In deze petitie riepen we op tot een nationaal plan om Nederlandse burgers beter te beschermen tegen  hormoonverstorende stoffen.

Onlangs kwam het langverwachte antwoord van de Minister van VWS. We hebben we de meest opvallende punten voor je op een rijtje gezet:

  • Voorlichting over schadelijke stoffen. In de petitie vragen we om betere voorlichting over hoe je blootstelling aan giftige stoffen kunnen voorkomen. De minister wijst in zijn brief op de website: www.waarzitwatin.nl. Dit vinden we een heel goed initiatief.  Wat we ook graag willen zien dat kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen worden voorgelicht door hun verloskundige over hormoonverstorende stoffen. Denemarken doet dat al jaren!
  • Ook pleiten we voor een nationaal biomonitoringsprogramma. Dit betekent dat jaarlijks wordt onderzocht aan welke gifstoffen Nederlanders precies blootstaan. De Minister antwoordde dat dit niet nodig is omdat we al deelnemen aan een Europees onderzoeksprogramma. Wij zijn het hier niet mee eens. Nederland is een dichtbevolkt land met veel chemische industrie, afvalverbrandingsinstallaties en land en tuinbouw. Dus Nederlanders staan aan andere en mogelijk meer chemische stoffen bloot dan andere Europeanen.  Als we weten welke stoffen we in ons lichaam hebben, kunnen we gericht maatregelen nemen. Duitsland heeft wel een nationaal biomonitoringsprogramma.
  • We vinden het heel belangrijk dat er economische prikkels voor fabrikanten zijn om veilige chemische stoffen te produceren. De Minister noemt geen concrete maatregelen die Nederland gaat nemen om dit in gang te zetten. Dat is jammer want in Scandinavië is al veel ervaring met belastingmaatregelen om schadelijke weekmakers te weren.

De volledige reactie van de minister lees je hier: kamerbrief-over-inhoudelijke-reactie-op-petitie-wemos-hormoonverstorende-stoffen

Kortom de Nederlandse overheid zet wel stappen maar er blijft nog wel wat te wensen over!

Instagram Facebook
© 2024 Tegengif